Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50531 Library:50634 in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/config/connect.php on line 51 Notice: Undefined index: counter in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/config/connect.php on line 59 Notice: Undefined index: description in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/config/connect.php on line 71 Notice: Undefined index: keywords in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/config/connect.php on line 72 Pháp luật Tài chính | Công ty TNHH kiểm toán Avico

Hãng chuyên ngành Kiểm toán - Kế toán - Tài chính - Tư vấn thuế - Định giá, Với khách hàng: Thái độ vui vẻ - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thông tin bảo mật - Hợp tác lâu dài; Với cộng sự: Môi trường năng động - Tôn trọng khác biệt - Phát triển tài năng - Chia sẻ thành công

Notice: Use of undefined constant news - assumed 'news' in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/default/topavico.php on line 59
  Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112 Notice: Undefined index: email in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1111 Notice: Undefined index: price in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1112
Notice: Use of undefined constant news - assumed 'news' in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/mod/browse.php on line 1049 Pháp luật Tài chính
Theo hướng dẫn tại TT04/2010/TT_BXD (26/5/2010): "Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí khác của dự toán công trình không bao gồm...
18/12/2012
Đối với các dự án có nhiều công trình thì chi phí khác của dự toán công trình không bao gồm: chi phí rà phá bom mìn, vật nổ...

Chi tiết »

Công ty A là công ty con của công ty B, theo tiến độ góp vốn thì công ty B chưa góp đủ vốn vào công ty A nhưng công ty B lại có những khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn vào công ty A...
18/12/2012
Những rủi ro phát sinh khi chưa góp đủ vốn có thể phát sinh như sau...

Chi tiết »

Công ty cổ phần có 51% là vốn Nhà nước. Công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 12 tỷ, không phát hành ra bên ngoài. Các cổ đông khác đã góp đủ...
18/12/2012
Vấn đề bạn hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước là đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp bạn nêu...

Chi tiết »

Giả sử trong năm 2011 Công ty A cung cấp dịch vụ cho Công ty B với giá trị 100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10 tỷ đồng...
18/12/2012
Tại đoạn 03, Chuẩn mực kế toán số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con có quy định...

Chi tiết »

Công ty em đã đăng ký với cơ quan thuế trích khấu khao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng. Nhưng năm 2010...
18/12/2012
Tại điểm 4, điều 13, phần C Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Hướng dẫn chế độ quản lý...

Chi tiết »

Hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần của Công ty trong nước như thế nào?
18/12/2012
Ngày 06/09/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 131/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88 ban hành ngày 18/06/2009...

Chi tiết »

Công ty em là công ty cổ phần, tên GPKD ghi là : Vốn điều lệ 3 tỷ. Mệnh giá CP 10.000 đ/cp. Số CP đã góp: 120 ngàn cp, trị giá 1.2 tỷ...
18/12/2012
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp, cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng sổ cổ phần...

Chi tiết »

Công ty con có phải nộp “chi phí quản lý” cho công ty mẹ hay không? Nếu có thì hạch toán thế nào?
18/12/2012
Theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/08/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng Công ty Nhà nước và...

Chi tiết »

Xử lý TSCĐ được hình thành từ quĩ khen thưởng, phúc lợi khi cổ phần hoá doanh nghiệp?...
18/12/2012
Đối với công trình phúc lợi: Nhà trẻ, nhà mẫu giáo, bệnh xá và các tài sản phúc lợi khác đầu tư bằng nguồn phúc lợi chuyển giao...

Chi tiết »

Công ty A ở nước ngoài thành lập Công ty B ở Việt Nam (100% vốn nước ngoài). Công ty A ký hợp đồng với Công ty C...
18/12/2012
Theo chương I, điều 2, Nghị định 108/2006/NĐ-CP...

Chi tiết »

  
THỐNG KÊ TRUY CẬP
------------------------------------------
Commit Our Best
 
Notice: Use of undefined constant partners - assumed 'partners' in /home/ktavico/domains/kiemtoanavico.com/public_html/default/right.php on line 144 .
 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO

Tel: 0243 7938 368, Fax: 0243 7938 368
© 2011 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Kiểm toán AVICO